Munchmuseet, MM K 4697

MM K 4697, Munchmuseet. Datert 07.12.1915. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
7de December    Kjære Edvard!


    Idag er der igjen
kommen Penge fra Dig
200 Kroner. Tak!
tak! for alt dette.
Vi setter ind i
Akers Sparebank paa
hver vor Bog; – det
er saa letvindt;
her paa Nordstrand

 

      

har Aker Sparebank
en Filial nu.

    Jeg skal hilse Dig fra
Inger og takke Dig for
alt det Du har sendt.
Potetene smager saa
fortreffelig; det er saa
vanskelig nu at faa saa
gode Poteter; de er jo fra Ram-
me. –      Alt ved det
gamle. –

    Hvor forfærdelig det
nu er ute i Verden!

    
    Mange hjertelige Hilsener
    Din heng. Karen Bjølstad