Akers Sparebank

Bank. Norge

Brev fra Akers Sparebank til Edvard Munch

Det finnes brev fra Akers Sparebank til Edvard Munch. De er ikke digitalisert.

Akers Sparebank er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 4411.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Idagmorges fik jeg Dit Brev, og heldigvis har jeg Penge, der uden nogetsomhelst Savn kan undværes; ogde somstod i Akers Sparebank i den Hensigt at tages ud, naar det behøvedes. – altsaa behøver vi dem ikke! – Jeg skal nok alligevel senere purre Hjelm, og saa faae jeg vel snart af Carl»
Munchmuseet, MM K 4556.   Brev fra Karen Bjølstad.
«altsaa har paa dit Navn 3000 Kr i Akers Sparebank. – Det er saa greit at huske. – Saa kan jo vi \I og jeg/ frataget de 100 til Andrea \beholde/ de 1000 Kr hos Nørregaard., det er jo saa altformeget dette, vi har jo saa mange, mange Penge staaende i Banker alt faaet af Dig, af disse Penge der sandelig ikke er komne saa letkjøbt frem. – – Forfølgelse Misundelse og Onskab, det har jo været til alle Tider Geniets Lod at kjæmpe mod.»
Munchmuseet, MM K 4608.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Mange mange Tak for at ‹det› Du nu igjen har sat ind Penge for os, – det er saa formeget, vi har jo faaet saa m\eget/ange Sendinger af store Summer, Du kan være saa tryg for os, trænger vi noget kan vi tage ud af Akers Sparebank, der satte\har/ vi sat ind dine Summer. –»
Munchmuseet, MM K 4624.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Mange mange Tak for alle de Penge Du sender Os; for nu igjen kom der 200 Kroner fra Dig gjennem Moss Privatbank igaar. – Selvfølgelig kan vi putte ogsaa disse ind i \Akers/ Bankens afdeling her i Nordstrand, som er tilstede her hver Tirsdag. –»
Munchmuseet, MM K 4691.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Tak for Brevet og for de mange Penger, Du har sat ind for os i Akers Sparebank. Hvor Du har slit for disse Pengene! Nu har Laura altsaa 4770 Kroner med de siste 2000. –      Vi har jo ogsaa saamange Penge i vore Sparebankbøker og Du skal have Tak derfor.»
Munchmuseet, MM K 4697.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Idag er der igjen kommen Penge fra Dig 200 Kroner. Tak! tak! for alt dette. Vi setter ind i Akers Sparebank paa hver vor Bog; – det er saa letvindt; her paa Nordstrand»
Munchmuseet, MM K 5085.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Inger gik strax ned til Akers Sparebank, afdeling her paa Nordstrand, og sat dem ind paa hver vor Bankbog. Det er nok Dyrtid,»
Munchmuseet, MM K 5382.   Brev fra Chr. Hannevig, W. Holmboe SchderstrømGjertine Olsen.
«Vi er enig i, at den sum, som nu er tilovers – efter vandledningens fuldførelse – henstaar som et fond. Summen er idag kr 213,91 – to hundrede og tretten kroner og en og nitti øre – som indestaar paa bank- bok i Akers Sparebank i Oslo.»
Munchmuseet, MM N 1050.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1910–1931 . Se bl. 1r
« Jeg har nu sat 3000 Kr. og 2000 til Laura og 1000 til Dig og Inger på en Bog i Akers Sparebank    Jeg skal sende Jer Bogen –»
Munchmuseet, MM N 1406.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1910–1926 . Se bl. 1r
« Vil Du være saa snil at sende Lauras Bankbog til mig – Den skal paaføres flere Penger og skal foreløbig blive beroende i Akers Sparebank – –  …  { … }Jeg har været meget optat med at se at skaffe Laura Si økonomisk Sikkerhed for sin Levetid – { … }Jeg har snarli Haab om at det blir ordnet – Jeg har { … }osså haabet så meget som muligt at skaffe det samme for Eder – Det er jo lettere da Du jo selv tjener – Til dette Maal {m}kræves»
Munchmuseet, MM N 1406.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1910–1926 . Se s. 1
« Vil Du være saa snil at sende Lauras Bankbog til mig – Den skal paaføres flere Penger og skal foreløbig blive beroende i Akers Sparebank – –  …  { … }Jeg har været meget optat med at se at skaffe Laura Si økonomisk Sikkerhed for sin Levetid – { … }Jeg har snarli Haab om at det blir ordnet – Jeg har { … }osså haabet så meget som muligt at skaffe det samme for Eder – Det er jo lettere da Du jo selv tjener – Til dette Maal {m}kræves»
Munchmuseet, MM N 3532.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Aker Sparebank»
Munchmuseet, MM T 207.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 51r
«{D}\V/il Du være saa snil at sende mig Lauras Bankbog – Den skal paaføres flere Penge og skal foreløbig blive beroende i Akers Sparebank»