Munchmuseet, MM K 4712

MM K 4712, Munchmuseet. Datert 23.03.1919. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Søndag 23de Marts    Kjære Edvard!


    Det er svert, hvor «den
Spanske» igjen har vist
sig dødelig. – Her hos hos
os er alt ved det gam-
le, haaber det er saa hos
Dig og. – Mit i sin

 

      

Udstilling maatte Vold Thor-
ne
vandre bort; – men det
har kanske været et slitsomt
Kunstnerliv. – –

    Inger er i Kirke, jeg sidder
alene og fik saadan Lyst
til at sende Dig nogle Ord
med en hjertelig Hilsen.

    
    Din
hengivne Karen Bjøl.

    Gyldenlakken, som
Laura havde med staar saa vakker med mangfoldige
Blomster –