Munchmuseet, MM K 4734

MM K 4734, Munchmuseet. Datert 1916. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Søndag Eftermiddag    Kjære, kjære Edvard!


    Tak, tak! for den deilige styrken
de Rødvin, Du igjen sendte
os. Morsomt at see en af
de Folk, der er om Dig og
hjælper Dig i Arbeidet, og han
har Du jo kjendt i mange

 

      

    Aar, det er jo Olsen
fra Musset. – Men jeg synes
det er saa ondt at tænke
paa, at Du har dette svere
anstrængende Arbeide i Sommer!

    
    Mange Hilsener fra Inger og Tak,
hjertelig hilset
 din hengivne Karen Bjølstad

    Nattesveden er nu ophørt, saa nu
kan jeg komme til Kræfter. Du kjender nok
Influencaen! KB