Munchmuseet, MM K 4751

MM K 4751, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Vor inderligste Tak for Alt –
300 Kroner kom igaar og den
store Kasse med alle de
deilige Varer. – Inger fik
ud Penge tilslut 200, hun
skrev Kort adres: Victoria Hotel;

 

      

jeg ved ikke om Du har faaet
det. Vi har da \faat/ 500 Kr. \med/ overflødig,
Vi vare bange for, det var an-
strængende for Dig at faa ud. –
Vi har faaet Brænde for lang Tid,
og var heldig at faa for samme Pris
som før, Birk og Gran. – –
  Hjertelig
Hilsen
 Din heng K Bjølstad
    Skrevet
i Hast.

    

8de
    Tusind tak for gaverne.
    
    Din heng. Inger.