Munchmuseet, MM K 4754

MM K 4754, Munchmuseet. Datert 01.09.[????]. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!
 Tak, tak
for alt, hvad Du igjen
har sendt os, den store
Kasse med Grønsaker og
igjen saamange Penge 500 Kr.
Inderlig Tak fra os begge

 

      

Andrea var med sin Mand
her i Søndags, en Times Tid
hun traf Laura her. – –
Andrea saa godt ud og er
fornøiet.

    
    Mange Hilsener fra os
begge og igjen hjertelig
Tak for alt.


1ste Sept.