Munchmuseet, MM K 4759

MM K 4759, Munchmuseet. Datert 07.07.1918. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Søndag 7.    Kjære Edvard!


    Mange Tak for de dei
lige Jordbær og de
pragtfulde Blomster
som Laura kom med
igaar. – Det er da
svært, hvor Du kan
faa Bærene til hos

 

      

Dig, – her hos Værten
staar det saa ynkelig
til med disse. –

    Idag har vi da havt
et deilig Veir, ‹saaDog›
morges saa koldt og skarpt.

    Bare det nu kunde
blive slut på den
frygtelige Krig, Tilstand
en i Berlin, er vist
noksaa fortvivlet. –

    
    Inger hilser og takker
Mange hjertelige Hilsener

    fra Din heng K Bjølstad