Munchmuseet, MM K 4797

MM K 4797, Munchmuseet. Datert 12.02.1917. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
12te
Feb    Kjære Edvard.


    Laura sier i sit
Brev, at Du vil
sende os Ved, og \Poteter/
Du skal have
mange Tak. – Du
kan vente endnu
til mildere Veir,
over 14 Dager, vi
har endnu noe Ved
i Kjelderen fra før.
Idag fik vi 8 Ml.

 

      

Koks; – og Poteter
har vi og \noe/ igjen af
dine deilige. –
Det er saa snilt
af Dig, kjære Edvard.
at Du har saadan
Omsorg. –

    Det er onde \truende/ Tider
vi oplever, – og
nu Amerika; –
– Solen skinner saa
oplivende og fylder
Stuene
  Mange Hilsener
fra Inger
 Din heng K.B.