Munchmuseet, MM K 4798

MM K 4798, Munchmuseet. Datert 01.06.1925. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
2den Pindsedag. –    Kjære Edvard!


    Tænkt mæget paa
Dig i disse Festdage, en hjertelig
Hilsen sendes Dig, alt som sæd-
vanlig hos os, –
  Ja kjerlig Hilsen
og Tak for Alt!!
 Din hengivne
gamle Tante.

 

      

    Laura var her igaar, hun fry-
der sig i sin Leilighed. – Inger sender
Dig mange hilsener. –

    Hvor alt er vakkert nu i
Naturen. – deilige Farver. –