Munchmuseet, MM K 4848

MM K 4848, Munchmuseet. Datert 16.09.1925. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
16 sept. 25    Kjære Edvard!


    Tusind tak for den storartede sending!
Tante takker dig hjertligt. Vi setter rosene
med lit korte stilke i et fat, opstøttet af
grønt, og saa beholder vi dem nesten i
14 dage. Saan deilig frugt – melon og
tomater og alle plommer og æbler. –

 

      

    Idag er det papas geburtsdag – hvilket
straalende veir. Jeg kommer mig i
høi grad. Laura var her igjen.
Hun har glemt sine vanter, saa kanske
hun kommer idag ossaa. Vi feirer
dagen med alle dine gode saker –

    
    Mange hilsner fra tante og
    fra din Inger.