Munchmuseet, MM K 4881

MM K 4881, Munchmuseet. Datert 22.09.1933. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
22. sep. 33    Kjære Edvard.


    Eplene dine gjør svær nytte. Foruten mig som det er
ren medicin for, blir der mange andre som får godt av
dem. Forleden var jeg på fest for 40 slitte mødre som
hadde tilbrakt 14 dage hver på Røiken hvilehjem. Deriblandt
10 for tantes dukker. Jeg tok med mig en stor pose
med de nydelige røde å gule epler. Disse prydet bordene,
å det var morsomt å se hvorledes de smakte mødrene.
Der kom lysbilleder, og hvilken overraskelse! I to
billeder så jeg mig selv ved prestens side. I sommer
besøkte foreningen hjemmet, å jeg blev fisket op ved
Lysaker. Foreningen blev da fotografert, men jeg hverken
så eller hørte mere til billederne. Jeg tenker du er
trett efter alle strabadser i sommer, jeg mener åndelige.
Det tar svært på nervene sånn uro. På mandag kommer
frk. Blom, å da kan du være så trygg for mig. Hun
bor nedenfor Majorstuen; hvis jeg skulde bli forkjølet
kan hun bli om natten. I eftermiddag kommer Laura.
Jeg håper du har det godt.
  Mange hilsner fra din
hengivne Inger.

 

      

    Jeg husker ikke om jeg har takket dig for
den siste sending, 1000. Tusen takk!

    De kom for 2 uker siden.        I. M.