Munchmuseet, MM K 4889

MM K 4889, Munchmuseet. Datert 07.12.1934. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
7 des 34    Kjære Edvard.


    Andrea har sikkert fått pengene, ellers
hadde jeg nok hørt fra henne, det er bare som sed-
vanlig at hun ikke takker. Det kan bli en for-
andring med Andrea; hun har altid fått sin
vilje igjennem, hun tenkte derfor hun skulde
få sin vilje igjennem med dig. Nu kanske
hun kan sette viljen inn på å ordne med
sit hus så der ikke blir subbus. Før har
hun ikke tatt sig av huset. Hun har tenkt
å gjøre store affærer her nede. Dette er
nok en lærepenge. Osså guttene vil ha
godt av å ikke tenke at alt skal komme
så lett til for dem. Nu kan de osså
komme til å bli selvstendige. Deroppe

 

      

er det ganske annerledes med muligheter
for dem. Bestefaren var så enestående
flink, og der skylles meget ham deroppe,
så det kan komme guttene tilgode.
Det er en farlig mor disse har, til å sette
fordringer i barna. Det er nok på høi
tid de får vite forholdene. Nu får vi
håpe A. blir et annet menneske, men vi
får nok være forsiktige, arten er der.
Det er godt å vite at der er handlet
riktig. –

    
    Mange hilsner fra din
hengivne Inger.