Munchmuseet, MM K 4890

MM K 4890, Munchmuseet. Datert 05.01.1935. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
5 januar 35    Kjære Edvard


    Takk for brev, epler og grøntsaker.
Sånn nydelige grøntsaker du har. Takk
for 625 kr. som jeg har lagt i banken,
men herefter må du ikke sende såmeget,
du har så meget ellers å bruke penge til.
Jeg skal være forsiktig med Kaarbøs,
behøver ikke å komme inn på disse vanskelige
affærer. Det er ubegripeligt storartet med
livrenten. For den kunne jeg få godt
pensionathjem. Nu foreløbig greier det sig
godt her med hushjelpen, hun er flink
og behagelig. Hvis jeg engang traff en
hyggelig dame, kunne jeg kanske leie en
liten leilighet til deling. Andrea Bjølstad

 

      

skal 1. feb. flytte til Nordstrand gamle-
hjem
. De vil endelig ha mig der, men det
er friere å være for sig selv, sånne steder
kan kreve støtte. Det er nødvendigt å
ha omtanke skal det gå bra, godt at jeg
er så klar i hodet. Jeg hadde nylig
visit av Marie Skagens svigerinne som
hun sendte til mig med hilsen og blomster.
Marie sitter i en deilig prestegaard, har
en snild mann og utmærkete børn. Men
så er hun ikke frisk, hun har vattersot.
Hun lever så sterkt i minnerne fra barn-
doms og ungdomsårene, da der var megen
omgang mellem os. Hun sier hun aldrig
glemmer hvor snild du har vært mot
moren. Hun fikk stadig foræringer fra
dig, hver jul penge, og så meget godt

 

      

fra haven. Jeg vil gjerne gjøre en liten
visit hos henne til sommeren.

    
    Mange hilsener fra din hengivne
Inger.

    Jeg fikk anmodning fra universi-
tetsbiblioteket
om mit fotografi i
anledning av «Akerselvens» optagelse i
biblioteket. Jeg sendte et, men det er
så høitideligt, det kan jo passe der, men
jeg liker det ikke. Du skal få et.