Munchmuseet, MM K 4989

MM K 4989, Munchmuseet. Datert 21.07.1913. Brev fra Laura Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Hr. kunstmaler
    Edvard Munch
    Jeløen pr Moss.


    
Solhaug 21–7–13.    Kjære Edvard!


    1000 tak for roserne!
Jeg mødtes med Inger
iformiddag paa Stortorvet.
Der stod noksaa bra til
med tante. Tante og In-
ger beder altid at hilse dig
mange      gange

    
    din heng. Laura Munch

 

      
[Red.: ]