Munchmuseet, MM K 5002

MM K 5002, Munchmuseet. Datert 05.06.1915. Brev fra Laura Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Gjetemyrsveien 31 – 5/6.15.    Kjære Edvard!


    1000 tak for sidst og for
silketøiet og alt! – –

    Jeg har en nydelig \sort/ kjole, pyn-
tet med \sort/ silke, som jeg endnu
ikke har brugt, desuden ett
nydeligt overplag, pyntet med
fløiel, og endnu et let plag
for sommeren, saa jeg er saa
vel
forsynt med alt.

    Tøiet til \denne/ kjolen fik jeg af
tante for en tid siden og
kjolen er saadan nydelig stas-
kjole, at jeg endnu ikke har
hat anledning til at bruge den,
da den er saa svært fin.

 

      

    Tøiet havde hun selv faat af
en, som er død. Inger har
ogsaa udmerket overtøi og andet.
Men tante trænger et let
overplag for sommeren. Hun
har bare et overplag for vaar
og høst, som er for varmt
for sommeren. Silketøiet, som
jeg fik med fra dig, passer
udmerket til et saadant
plag; det er saadant tøi,
som bruges til dette og fores
med satin og blir et let,
behageligt plag, som passer ud-
merket for tante, som saa gjerne
vil ha noget let for sommeren.
Hun er nok noksaa bra nu, saa
hun tænker at komme lidt mere
ud isommer – – – – – – – –

    Jeg skrev til tante og Inger

 

      

samme dag jeg mødte dig og fortal-
te om silketøiet. Igaar kom
Inger med nogle blade o.s.v.
til mig. Jeg skal hilse dig
saameget fra hende og tante;
de havde faat 200 kroner
fra dig for ca. 14 dage siden,
hvorfor de var meget tak-
nemmelige
. – – – – – –

    Hun sagde, at silketøiet pas-
sede bedst til et overplag
til tante. Og da du sagde,
at du vilde, at det skulde
anvendes til det, som det bedst
passede til, fik Inger det
med sig til tante. – – –

    Næste gang, du kommer til
mig, skal du faa se min
nydelige staskjole og mit nyde-
lige overplag. – – – – –

    
    Med mange hilsener
    din heng. Laura Munch.