Munchmuseet, MM K 5013

MM K 5013, Munchmuseet. Datert 02.02.1917. Brev fra Laura Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    hr. kunstmaler
    Edvard Munch,
    «Ekely», Hoffs-
    veien,
    Skøyen st. pr.
    Xania.

    
    AvsenderL. Munch.
    Gjetemyrsv. 31.


    
    Kjære Edvard!


    Da jeg ved,
du gjerne vil
sende Inger et
kort til hendes

 

      

geburtsdag, saa minder jeg dig
om, at den er mandag 5
februar
.

    
    Med mange hilsener fra
    din heng.
Laura Munch