Munchmuseet, MM K 5014

MM K 5014, Munchmuseet. Datert 10.06.1916. Brev fra Laura Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Hr. kunstmaler
    Edvard Munch,
    «Ekely»
    Hoffsveien pr.
    Skøien st.


    
Gjetemyrsveien 31 – 10/6.16
Pinseaften.    Kjære Edvard!


    1000 tak for jord
og blomster! jeg har
plantet saa godt jeg
kan paa gravene.
1000 tak for alt!

    
    Mange hilsener fra tante,
Inger og
 din heng.
Laura Munch.

    Glædelig pinse!

 

      
[Red.: ]