Munchmuseet, MM K 5016

MM K 5016, Munchmuseet. Datert 21.07.1917. Brev fra Laura Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    hr. kunstmaler
    Edvard Munch,
    «Ekely»,
    Hoffsveien,
    Skøien st. pr.
    Xania.

    
    AvsenderLMunch
    Gjetemyrsv. 31.


    
    Kjære Edvard!


    1000 tak for
de deilige blom-
ster og de dei-
lige jordbær og
moreller! Huset
her fik jordbærene

 

      

og moreller og blomster. Jeg
var med blomster paa
gravene. – Mange hilsener
fra tante og Inger.

    Tante er saa glad i
dine blomster; hun sætter
dem saa nydelig og smag-
fuldt sammen i vand.

    
    Mange hilsener fra din heng.
L.M.