Munchmuseet, MM K 5017

MM K 5017, Munchmuseet. Datert 27.08.1917. Brev fra Laura Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    hr. kunstmaler
    Edvard Munch,
    «Ekely»,
    Hoffsveien,
    Skøien st. pr. Xania.

    
    AvsenderL. Munch,
    Xania


    
    Kjære Edvard!


    1000 tak for
igaar, pengene,
blomsterne, æblerne,
bilturen og alt!
Idag har jeg været

 

      

paa gravene med blomster. jeg
har ogsaa leveret blomster her
i huset. Jeg var hos Væring,
han vilde telefonere til dig for
nærmere besked.

    
    1000 hilsener fra tante, Inger
og mig

    din heng.
Laura Munch.

    Tak for
bæringen af kurven
og St. Hanshaugs-turen.