Munchmuseet, MM K 5021

MM K 5021, Munchmuseet. Datert 05.04.1918. Brev fra Laura Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    hr. kunstmaler
    Edvard Munch,
    «Ekely»,
    Hoffsveien
    Skøien st. pr
    Xania,

    
    AvsenderLMunch
    Xania


    
    Kjære Edvard!


    Du bad mig
minde dig om
at sende 2
flasker ‹win–
carnis› til tan-
te.
Jeg skal hil-

 

      

se og takke dig saameget fra tan-
te og Inger. 1000 tak for
kortet du sendte mig og
alt.
  Mange hilsener
    din
Laura Munch.