Munchmuseet, MM K 5023

MM K 5023, Munchmuseet. Datert 12.09.1918. Brev fra Laura Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    hr. kunstmaler
    Edvard Munch,
    «Ekely»,
    Hoffsveien,
    Skøien st.
    pr. Xania.

    
    AvsenderLMunch
    Xania.

 

      
    
12–9–18.    Kjære Edvard!


    1000 tak for al den dei-
lige frugt, jeg modtog
idag, ligeledes den sidste frugt.
Jeg haaber, du nu er alde-
les frisk igjen. Gid dette
deilige veir, vilde vare ved
en stund!
  Mange hilsener
fra tante, Inger og mig
fra
 din
Laura Munch