Munchmuseet, MM K 5029

MM K 5029, Munchmuseet. Datert 21.12.1920. Brev fra Laura Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Hr. kunstmaler
    Edvard Munch,
    «Ekely»,
    Hoffsveien,
    Skøien st. pr.
    Xania


    
21 december 1920.    Kjære Edvard!


    Tak for brevet og frugten!
Tante, Inger og jeg har
en liten ting til dig sam-
men, som du faar saasnart
den er færdig; vi staar nem-
lig fast for garn, som end-
nu ikke er kommet. En
god Jul og et godt
nyt aar ønskes dig
av
  din Laura Munch.
    Hilsen.

 

      
[Red.: ]