Munchmuseet, MM K 5036

MM K 5036, Munchmuseet. Datert 20.09.1923. Brev fra Laura Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    hr. kunstmaler
    Edvard Munch,
    Villa «Ekely»,
    Hoffsveien,
    Skøyen st.
    pr. Xania.

    
    AvsenderL. Munch


    
20 sept. 1923.    Kjære Edvard!


    Jeg har mottat et
nydelig violet kjole- eller
dragtstof fra dig gjennem
tante og Inger.
1000
tak for dette, saa-
velsom for malersakene

 

      

og pengene, jeg efterhaanden har mottat av dig.
Jeg skal faa sydd mig en nydelig dragt osv.
av det deilige stof.

    
    Mange hilsener
fra

    din Laura Munch