Munchmuseet, MM K 5037

MM K 5037, Munchmuseet. Datert 02.02.1924. Brev fra Laura Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    hr. kunstmaler
    Edvard Munch,
    Villa «Ekely»,
    Hoffsveien,
    Skøyen st.
    pr. Xania.

    
    AvsenderLaura Munch,
    Nittedal st.


    
Nittedal 2 febr. 1924.    Kjære Edvard!


    Tak for de mot-
tatte 40 kroner.
Gjennem Inger har
jeg desuten (allikevel)

 

      

mottat 2 bluseliv og tøi til et kjole-
skjørt samt 10 kroner til søm av
skjørtet, hvorfor du takkes meget.
\Alt til en værdi av 58 kroner tilsammen./
Men meningen var jo enten tøi
eller je penge til jernbanebilletter;
men nu har jeg jo faat begge
dele.

    
    Hilsen fra
    din
Laura Munch.