Munchmuseet, MM K 5089

MM K 5089, Munchmuseet. Datert 07.09.1917. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Tak for igaar, det var
saa festligt og godt i
alle Henseende. Og saa
den deilige, storartede Kjøre
tur i den magelige Vogn
var saa opfriskende; vi
vare saa heldigt med
Veiret,– saa vi kunne
derfor være og sidder ute
i det frie om Eftermiddagen
efter at have spist en deilig Kyllingmid-
dag. – Nu har jeg der ty-

 

      

deligt for mig, hvorledes
Du har det paa «Ekerly»
den pene Eiendom, med
Haven, Markene, Atteliebyg-
ningen, Husmandsbygningen og
saa Huset, med de hygge
lige Værelser, hvor alt
er ordnet saa pent. –
Hvor det er morsomt at
tænke paa, for jeg seer
det nu saa tydelig for mig
– Folkene deres seer saa
bra ut, de vare saa
opmærksomme og forekommne.

    – Laura var optaget med
at at vise os omkring, og tilslut
maatte vi have med os
Frugt og Grønsaker, for det

 

      

havde Du sagt skulde
gjøre, – jeg synes nok
dette var formeget, men
det nyttet ingen Modsigelse.
Og saa drog vi da
afsted hjemover Kl 6. –

    
    Med mange Tak for
alt fra Inger og

    Hilsen Din hengivne
Karen Bjølstad


Nordstrand 7de Sept 1917
(Sofies Fødselsdag)