Munchmuseet, MM K 5128

MM K 5128, Munchmuseet. Datert 04.07.1939. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
4. juli 39.    Kjære Edvard.


    Takk for brevet. Ja, det neste
skridt får bli tegning og akvarell.
Men tegning føler jeg mig meget klosset
til, jeg har ikke håndlag, akkurat
som dårlig håndlag for musikk.
Det var morsomt å høre at de siste
bilder er de beste, jeg har da utviklings-
muligheter. Jeg sender snart et større
bilde som viser den dekorative evne.
Det er det med Akerselven at folk
liker bedre bilder fra forskjellige steder
i Norge. Jeg selger underhånd nu og
da, og jeg får begeistret omtale om den.
Follstad skrev nylig at en fotograf så
den hos ham, og han ble så begeistret
at han bad om å få kjøpt et hefte.

 

      

Jeg sender nu. Og så skal jeg
gå til «husfliden» og se ut forskjelligt
som skal sendes til Amerika.

    Det er Antons bror Carls datter
som er gift med en doktor derborte
som skal ha dette. Follstads familie
er riktig kommet frem. Jeg er imellem
på Rodeløkken som jeg ofte trasket
med papa til. Nu er det ganske anner-
ledes ordnet der. Langgaten er en rent
idyllisk gate med vellstelte haver og
og store trær. Nu rives det nederste hjørne
med skramlehuse der blir stor-
bygg. Jeg forteller Follstad om dette
og jeg sender fotografier som han
er svært glad for.

 

      

    Det er enestående nydeligt og morsomt
hos mig. Dine bilder henger utmærket
for sig, og mine fyller peisen og
døre og kjøkkenet. Alle som besøker
mig sier det er en oplevelse å
komme til mig. Det er deiligt
å slippe at reise bort, hørslen generer
sammen med mange, ellers greier jeg
det utmærket med røret som er
glimrende. Jeg tåler ikke elektriske
apparater, det blir surr av det.
Og nu som jeg har fått et
så glimrende hoderør til musikk
er det utrolig morsomt å spille

    
    Mange hilsner fra din hengivne
Inger.

 

      

    Jeg hadde visitt av Edvard
Munchs
datter fra Amerika. Hun
er kjekk og flink, har post hos en
læge. Søsteren er oversøster på
et hospital. Edvard fikk en grei
kone i datteren av dr. Lindboe,
hun har støttet sin mann som
var av et svagt kaliber. De
har det svært godt

    
    I.M.

    Pionen kan ikke plantes før til
høsten.