Den norske Husflidsforening

Interesseorganisasjon, butikk. Oslo, Norge

Les mer

Den norske Husflidsforening er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 951.   Brev fra Ludvig Ravensberg.
«Hjærtelig tak for sidst, nu er vi begge vel hjemme igjen, Du i Kösen, jeg her i Christiania igjen I Kjøbenhavn blev det en forfærdelig rangel, men saa var det ogsaa de dage i hvilke man feirede anarkiets yppersteprest Hans Jæger i anledning af hans Bibel. Jeg har nu været omkring i byen og seet paa møbler, i «Husfliden» paa hjørnet af Karl Johan og Universitetsgaden har jeg fundet de bedste. Jeg fandt nogle pene trælænestole af mørkegrønt lakerede med udskjæringer eller rosemalinger, de virkede meget morsomt, faconen omtrent som paa figur 1»
Munchmuseet, MM K 4444.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Du behøver ikke at tænke paa at sende Penge, vi har over 160 Kroner her, har ingen Udgifter med Hus, lever godt og billigt, nu kommer der stadig Penge ind fra Husfliden, da just nu Salget af Dukker gaaer for sig.»
Munchmuseet, MM K 4450.   Brev fra Karen Bjølstad.
«– Du skal forlade Kosen, – det blier vel Savn af det rolige, tænk, at Du har saameget at gjøre for Theateret i Anledning Ibsen Forestillinger, Vi hørte i Husflidsf, at Du havde bestilt for 400, det var morsomt, – Ludvig havde ikke været lidet stolt af denne Bestilling. – –»
Munchmuseet, MM K 4492.   Brev fra Karen Bjølstad.
«tjener selv med Arbeide for Husfliden 150 a 200 – med dette klarer vi os{,}\./ Du har saameget at bruge dine Penge til{,}\./ saa Du skal ikke være ængstelig, saalænge vi har det saa. – Inger har sat lidt ind i Banken for sig og jeg har ogsaa gjort det for mit Vedkommende. – – – Du skal i»
Munchmuseet, MM K 4493.   Brev fra Karen Bjølstad.
«kjendt fra før. – Inger har hentet Uhret dit og Pengene. – Vil det ikke være slemt for Dig at undvære Uhret? – – – Gid Du nu ville faa det rigtig hyggeligt og godt i Vinter og være frisk. – Vi ere friske og har det bra, Inger har saa passelig Elever og jeg har fuldt op af Arbeide med mange Dukker fra Dopheide og Husfliden og Broderier; – vi har saa rigelig Fortjeneste; – og dette er saa tilfredsstillende, ‹nu til› Jul er det især saa meget. –      Laura er fremdeles saa interesseret med sine Baand. – Hun var saa fornøiet»
Munchmuseet, MM K 4494.   Brev fra Karen Bjølstad.
«– Vi har det som sædvanligt. Inger har sine Elever, fremdeles passe Antal, og jeg har ‹travlt›j med mit Arbeide til Husfliden; vi haaber at faa leiet bort; det er noksaa vanskeligt iaar, men vi ville jo saa gjerne komme lidt ud fra Juli ialfald. Vi tænker paa Rødtangen. – – Inger er idag i Byen for at tale med en Frue, der har boet hos os før; vi maa slaa be- tydelig ned Leien; men saa greier vi det bra alligevel, da»
Munchmuseet, MM K 4522.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Dette er skrevet omkring 1895. Tante kom i en svær virksomhet med søm for Dopheide og husfliden. Holdt på i mange år med national- dukker, belter, lommer og huer. Det var gutteklærsøm hun ikke tålte.»
Munchmuseet, MM K 4541.   Brev fra Karen Bjølstad.
«vi tænker ogsaa paa at flytte fra Høsten, frem til mere Lys og Sol, vi har en god Leilighed isigte. I Sommer leier vi bort, antagelig, til en liden Familie fra Rotterdam 175 Kr fra 15 Juni til 1ste Sept. – Maaske vi kommer til at reise til Hardanger, – men det er jo ikke saa ganske sikkert, det vilde da blive for 1 Maaneds Tid. – Det var jo noksaa morsomt at faa see disse vakkre Steder af Norge. – For Resten\En Tid/ af Sommeren tænker vi at bo i Nærheden af Kristiania, Næsodden f.Ex. – – saa jeg ikke blier for langt fra Husflidsudsalget. – Vinteren har været noksaa lang, iaar, vort Logi har vi \derved/ fundet at være for mørkt og Veierne umulige slemme for Eleverne ogsaa. –»
Munchmuseet, MM K 4543.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Nu, hvis Du skulde komme til at være i Forlegenhed, saa kan vi saa godt sende, i Banken har vi en 700. Jeg faaer Arbeide hos Dofeide og Husfliden, saa det gaaer bra. –»
Munchmuseet, MM K 4568.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Jeg har faaet Bestilling paa nogle extra fine Nationalbru- dedragter til 1914, fra Aker Afdelingen og fra Husfliden, jeg har allerede begyndt med Arbeidet, men er forsigtig for Øinenes Skyld. – –      »
Munchmuseet, MM K 4583.   Brev fra Karen Bjølstad.
«hun er kommet nær Ind- gangen og Trængselen er øget paa er Rædslen kom met paa hende. – I Husfliden fik jeg bare ud- betalt 27 Kr, det øvrige maatte staa hen, – men det var jo godt noget. – Disse Tilstander kan jo ikke vare længer. – Og denne voldsomme Maatte at begynde Krigen paa fra Tydsklands Side maa vel bringe til en snar»
Munchmuseet, MM K 4737.   Brev fra Inger Munch.
«Jeg var i Husfliden med garnet til Laura. De kjendte ingen trængende dame; saa de vilde \heller/ kjøpe garnet. Men hadde vi prøve av Lauras baand var det av stor værdi for dem, da ingen vævet denslags. Vi har en masse prøver, og nu kommer Lauras arbeide en hel del folk utover landet tilgode. Det var leit at L. ikke vilde væve baand mere, men kanske det lettet paa øinene. Men saa er det godt at vite, at paa asylet sat hun i en»
Munchmuseet, MM K 4814.   Brev fra Karen Bjølstad.
«– Alt hos os, er ved det gamle, Inger har faaet et Par nye Elever, og jeg har saa meget Arbeide, som jeg kan overkomme fra Husfliden – Inger skal imorgen til Laura med 16 Kr fra Husfliden for Baand, og dette gaaer noksaa jevnligt paa. Dette er saa svært godt. Hun seer noksaa god»
Munchmuseet, MM K 4832.   Brev fra Inger Munch.
«3 juledag skal jeg faa udført dette; føre jul havde det ikke været heldigt at sende pladerne, de kunde gjerne blit borte paa veien i al denne masseforsendelse. Det er vel tante og mig som er forulykket paa veien fra München. Du faar tage os omigjen. Schou faar vel en ordentlig assurance udbetalt. Tante har havt det grulig travelt til jul, masse bestillinger fra husfliden og Dopheide. Det har blevet næsteri formeget, men det er altid saan til jul. Mange penge»
Munchmuseet, MM K 4957.   Brev fra Inger Munch.
«De hjerteligste lykønskninger sender jeg dig til din fødselsdag. – Jeg var oppe hos Laura forleden forat ta hende med på en liten byrangling til adspredelse; og da hadde hun en bundt nydelige baand færdig til husfliden. Hun er ikke lite stolt av at kunne levere husfliden noget ikke andre kan. Husfliden hadde sendt op paa landet hendes baand»
Munchmuseet, MM K 4987.   Brev fra Laura Munch.
«Jeg har vævet mange baand, som jeg for det meste leverer til ««Den norske husflidsforening».»
Munchmuseet, MM K 4995.   Brev fra Laura Munch.
«Snart skal jeg begynde at arbeide paa et pyntehaandklæde til dig. Nylig var jeg nede i «Husfliden» og afsatte en bundt vævebaand igjen. Inger har fotografert sig; hun sendte for noksaa længe siden et fotografi til mig, men jeg har ikke faaet det, saa breve kan nok bli borte, naar saavidt stort brev kan det. Inger er forresten ikke fornøiet med sitt fotografi. Hun talte om at sen- de et til dig, men kanske hun ikke gjør det, da hun slet ikke liker foto- grafiet. – – Jeg haaber du er frisk.»
Munchmuseet, MM K 5128.   Brev fra Inger Munch.
«Jeg sender nu. Og så skal jeg gå til «husfliden» og se ut forskjelligt som skal sendes til Amerika.»
Munchmuseet, MM K 5360.   Brev fra Laura Munch.
«Vær saa snil og bed Inger, at hun sender mig de resterende 30 kroner af mit gratiale. Jeg har havt saamange udgifter og skal ud med kr. 11,90 for garn til «Husfliden». Jeg skal halvsaale sommer- støvlerne, kjøbe galoger o.s.v. Desuden har jeg «Morgen- bladet.» Jeg havde bare faat solgt for 50 øre for \i/ baand i «Husfliden». Samme dag jeg var der, havde Inger været der, fortalte frk. Kroxrud. Jeg trænger pengene sna- rest muligt.»
Munchmuseet, MM N 2839.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 3.10.1906 . Se s. 2
«{ … }Du kan fortælle at  …  Møblerne fra Husfliden virker brilliant –»
Munchmuseet, MM N 2841.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 27.11.1906 . Se bl. 3r
«»
Munchmuseet, MM N 3780.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert [??].3.1907 . Se s. 2
«{ … }Du kan fortælle at  …  Møblerne fra Husfliden virker brilliant –»