Munchmuseet, MM K 5142

MM K 5142, Munchmuseet. Datert 10.12.1889. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
10/12


    No 1

    Kjære Edvard


    Tak for brevet til Laura og mig.
Du har nu vel faaet tantes brev
med beskrivelser over alt, saa det bliver
vel gjentagelser. Papa var bleven bedre
med alle sine religionsskrupler de par
sidste maaneder; men andre slags anker
havde han nok. Han var dog i stadigt
godt humør. Vi havde det grulig hyggeligt
søndagen før han blev syg. Vi var
allesammen i Munkerud kapel, som
ligger en liden vei borte. Da gik
han saa raskt, at vi ikke kunde
holde trop med ham. Vi havde det
varmt i den store stuen, og papa kosede
sig saa. Han var aldeles indtaget i
stuen; han syntes den lignede, stuen
i «en gammeldags juleaften.» Han sagde
den dagen, at vi næste søndag endelig
maadte have familien hos os for at
beundre vor leilighed.

 

      
    2

    Søndag aften fulgte jeg ham ned i gaarden,
da veien var saa glat; saa beundrede
papa huset vort, thi begge verandarne
var nydelig oplyst indenfra. Han sagde
han glædede sig saa til sommeren, han
vilde da gaa paa opdagelser rundt
i egnen. Vi har kjøbt en nydelig
hængelampe; den var papa svært
stolt af. Et nyt bordtæppe havde
vi ogsaa kjøbt. Papa var saa glad
i leiligheden, at han en gang sagde,
han var saa ræd for nogen skulde
komme og overbyde, saa vi blev
sagt op. Det gik lidet ved og kul til.
Mandag var han ligesaa munter og
livlig og frisk. Han laa paa huk
og legte med katten, som var i sit
muntreste lune. Til middag spiste
Han 3 tallerkner med velling og flesk.
Søndag middag havde vi faaresteg.
Han spiste op en hel kop med
fed sous og to uhyre portioner med
rødgrød. Vi spøgte med ham, fordi