Munchmuseet, MM K 5345

MM K 5345, Munchmuseet. Datert 09.08.1924. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
9 august    Kjære Edvard.


    Netop fik jeg brev fra Laura som
er straalende fornøiet. Hun kom altsaa
til Frk. Horn den 8 august.
Den 6 var jeg hos hende, men damerne
var ikke hjemme. Jeg skrev den 7
opsigelse fra dig.

    
    Mange hil. din Inger.