Munchmuseet, MM K 5356

MM K 5356, Munchmuseet. Datert 08.02.1918. Brev fra Inger Munch, Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard.


    Tusind tak for kortet
til min fødselsdag og for
pengeseddelen. Vi hadde
Laura til middag. Til
aftens spiste vi røde
poteter og sylte.

    
    Mange hilsner.
    Din heng.
Inger.

 

      
    
    Kjære Edvard!


    Modtaget Kroner 200 Igaar igaar 7de Feb
hjertelig Tak derfor.

    
    Din hengivne
Karen Bjølstad