Munchmuseet, MM K 5755

MM K 5755, Munchmuseet. Datert 12.08.1902. Brev fra Anonymous.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Christiania d. 12 August 1902


    Maleren Edvard Munch
    Aasgaardstrand.


    Det er med inderlig glæde
jeg af avisnotitser erfarer at De
har gjennempryglet von Ditten.

    Tiltrods for at skriveren heraf
er Dem personlig ubekjendt og \i/ denne
anledning ikke finder det nødvendig
at give sig tilkjende, er det mig dog
en trang at fremføre min oprigtigste
tak og vilde det være mig en glæde
om De et par gange om dagen fik
anledning til at give ham en ordent-
lig omgang. –

    
    
Anonymus