Munchmuseet, MM N 13

MM N 13, Munchmuseet. Datert 1889–1890. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 13 bl. 1r

se v hvor alle de rare
hoderne som kikker fra samme
kant –

    Nu flyer { … }det en øie ud
af hodet på den gamle herre
Og fik igjen et latterafald
– jeg hørte latte min egen latter
lang tid efter ringe i ørene
mine – det

    Endnu et glas Jean Kommentar
høy s Jean Kommentar – Jean Kommentar {var}\hørte ikke, var/
i perlehumør og ivrig optat med
kokotten.

    Hun er ikke værst alligevel
sa jeg til Hertzberg hun
har deilige blanke øine –
og så gla hun ser ud
Du Hertzberg jeg har
pludselig fåt sån lyst til
at drikke mig ful og ta
hende med mig hjem det
er så trist og være alene