Munchmuseet, MM N 36

MM N 36, Munchmuseet. Datert 1918. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 36, s. 1

    Frisen var tænkt som som dekorations
Billeder der samlet gav et billed
af Livet – det Gjennem Det Gjennem de
hele går {en}den bu{k}gtede strand – det
bevægelige hav og og trærne som
stadig gjentagende m motiver

    Den udstilledes først samlet
Berliner Secessionen 1902 { … }under
titelen { … }fra det moderne Sjæleliv
Fr Den begyndende kjærlighed –
Kjærligheds høidepunkt og dens dalen
og Døden –

    Der Derefter udstilledes den hos
Kunsthandler Vechio i Leipzig
derefter hos Blomquist i 1903
 … Jeg havde tænkt mig den delvis
som en studie til Dekoration af
en stor sal med glasmaleri

    ‹Selvfølgen› var der ingen der

 

Munchmuseet N 36, s. 2

tog sig af arbeidet eller faldt ind
{og}at tilbyde den plads – og endelig
lod jeg mig mistrøstig tvinge at
sælge enkelte billeder væk ‹til›
Rasmus Meyer og vort Gallerie
i Kristiania (aske, og livets dans) skrik
og Madonna og {s}Sygeværelset

 

Munchmuseet N 36, s. 3

    Frisen er ikke, som gjentagende
fremhævet av kunstanmelderne, påvirket af
tysk tankegang eller af Strindberg

    Den var planlagt længe før, mange
utkast og flere af felterne var utført længe
før mit første Berlinerophold og samværet med Str