Munchmuseet, MM N 39

MM N 39, Munchmuseet. Datert 1889. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 39 bl. 1r

    De yngste
    Vi  …  vil noget andet
end det blotte fotografi
af naturen. Ei heller er
det forat male pene billeder
til at hænge på en dagligstue
væg. Vi vil fors{ … }øge om
vi ikke kunde om ikke
selv det ikke lykkes os
selv så at vi dog lægger
grunden  …  til om vi ikke
 … 
en kunst der gives
mennesket. En kunst
der tager og griber. En
kunst { … } … 
for der fødes …  skabes
‹med liv›
med ens hjerteblod og

    Men håndværkerne begynder
at regjere. De der arbeider
for at få frem noget af sit
eget af sit eget hjerteblod
de skal trykkes nede. Og
Middelmådigheden og kjedsommeligheden

 

Munchmuseet N 39 bl. 1v

skal herske. Det st
Høstudstillingen antager
mere og mere karakter
af store ør{g}kener hvor Publikum
intet har  … at vredes over
men heller intet at gribes
ved

    De der ser noget de
i fremtiden‹;› de kan engang
vil lykkes at få frem
i den skikkelse det skal
de de som har noget
de ikke for alt vil slippe
som heller vil lade sine
værker blive aborter end give
slip på det noget, som er kjernen, som
 …  ofrer alt end give slip på
det {f}de føler er {ku} det { … }inderste
i kunsten det der ikke læres)
de skal undertrykkes
{ … }Og de ‹invandrede› malere
de der ikke har ofret noget
{ … }af sit blod på kampens  … 

 

Munchmuseet N 39 bl. 2r

men som kom da alt var
jævnet og beredt. De der
er og bliver os unge fremmede
der og de tager med de
stærkeste hav brutalitet
på os. { … }Men vi
at ruste os {s}Som gjennem-
bruddets malere for ti år
siden nu må \vi/ ruste os mod
frygtagtigheden bedsteborgerne
mod kunstens afdaler og
kammer.


    De der stænges ud
{ … }der har kjæmpet forrest
og i  …  de der har er i besiddelse
af de største fortrin og de største
feil, de der tydeligst er det
mest karakteristiske udslag
af den norske kunst på denne
tid de skal holdes ude der
af frygt for opositit{ … }ion

 

Munchmuseet N 39 bl. 2v

    Erik
    Glørsen har male{ … }t
et godt billede. Senere har
han forsøgt i Werenskjolds maner
og tørret mer og mer hen

    Hans talent er ikke af de
grønne kvister som en benkritiker
kalder en af de yn{ … }gste det er k … 
tørre kvister til at kaste i ovnen
der er til at kastes i ovnen

    Eilif Petersen kan takke
de { … }der at han ikke er
gået
for at han ikke er gået
i vasken de ide{ … }er der besjæler
de b malere han refuserer
Men forskjellen er blot at
han har er i besiddelse
af dygtighed så
han
ka …  Han har er i besiddelse
af en så stor dygtighed at
{ … }når han tilsætter den lidt med
en passende brøkdel af de
impressionismer og Han
Kan de {b}Bliver det et pass{ … }elig moderne og
passe{nde}lig publikum.