Jacob Gløersen

(1852–1912)
Norsk maler.

Les mer

Jacob Gløersen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 39.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889. Se bl. 2v
«Glørsen har male{ … }t et godt billede. Senere har han forsøgt i Werenskjolds maner og tørret mer og mer hen»