Munchmuseet, MM N 103

MM N 103, Munchmuseet. Datert 1890–1892. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 103, s. 1

    De sad rundt kaminen –
    Hertz{ … }berg Kommentar fortalte en historie
fra Nea{ … }pel. – Sønnen af
en af hans venner dernede
havde bortført en frue dernede.
– Han var bare atten år – hun
30 – men en blændende skjønhed –
Om natten havde de flygtet
i en vogn ud af byen – og ingen
vidste hvor de var –

    Det slukkede Ilden begyndte at
slukke – Fru {h}Heiberg Kommentar la
sig på knæ – og pustet til
ilden – Han kjendte {h}Hendes arme Hun
lænet sig mod ham – og hendes
varme kind berørte let hans hånd –
da hun reiste sig op –

    { … }Fru Hertzberg Kommentar sang en romance
– så spilte sat fru Heiberg Kommentar
sig til pianoet.

 

Munchmuseet N 103, s. 2

    Han

    Hvor vakkert

    Når hun bøiede sig over
pianoet

    Han fulgte med øinene
den den bløde bøining af hendes
ryg og hals – De runde

    – Når hun løftede hodet
la der sig en  …  { … }dannedes en
hudfold i nakken –

    Håret var strøget op i en knude
– { … }Det var noget af det noget
var det nøgne legemes

 

Munchmuseet N 103, s. 3

    Det var e{n}t st vers af
Per Hjelm

    Han vidste at hun engang
havde været forlovet med ham
– så havde hun uden videre
tat sin nuværende mand.

    Det var om elskov
blødt og stemningsfuldt –
«Jeg elsker dig» hørte han
tydeligere end det andet – og da
vendte  …  hun sig mod
ham – { … }det var som om hun
vilde si det til ham –

    – Man reiste sig forat gå –
Det er kjølig og de som er
sygelig skulde ta noget på
dem sa Hertzberg Kommentar

    Her sa Fru Heiberg Kommentar – hun
tog sin en af sig sin skindkrave
og b bød ham den