Fru Heiberg

Litterær figur antakelig basert på Milly Thaulow, som Munch innledet et kjærlighetsforhold til sommeren 1885, under et opphold i Åsgårdstrand. Navnet fru Heiberg kan være inspirert av den danske skuespillerinnen Johanne Louise Heiberg (1812–1890), som var en kjent skikkelse også i norsk sammenheng. Hennes erindringer ble utgitt posthumt i 1892.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2734, s. 2
MM N 95, bl. 1v
MM N 97, s. 2
MM N 99, s. 3
MM N 99, s. 3
MM N 100, s. 1
MM N 102, s. 2
MM N 102, s. 3
MM N 102, s. 3
MM N 102, s. 4
MM N 103, s. 1
MM N 103, s. 1
MM N 103, s. 3
MM N 104, s. 1
MM N 104, s. 1
MM N 104, s. 1
MM N 104, s. 1
MM N 104, s. 3
MM N 120, s. 1
MM N 120, s. 2
MM N 121, bl. 1r
MM N 121, bl. 1r
MM N 469, s. 5
MM N 485, s. 1
MM N 485, s. 1
MM N 485, s. 1
MM N 485, s. 3
MM N 485, s. 3
MM N 486, s. 3
MM N 486, s. 3
MM N 487, s. 3
MM N 487, s. 3
MM N 487, s. 3
MM N 487, s. 4
MM N 493, s. 4
MM N 493, s. 7
MM N 494, s. 2
MM N 496, s. 4
MM N 496, s. 6
MM N 496, s. 10
MM N 496, s. 11
MM N 496, s. 11
MM N 496, s. 11
MM N 496, s. 12
MM N 496, s. 15
MM N 496, s. 17
MM N 496, s. 18
MM N 496, s. 21
MM N 497, bl. 1r
MM N 498, s. 2
MM N 502, s. 2
MM N 503, s. 3
MM N 503, s. 4
MM N 503, s. 6
MM N 503, s. 11
MM N 503, s. 11
MM N 503, s. 12
MM N 503, s. 17
MM N 503, s. 20
MM N 507, s. 1
MM N 507, s. 1
MM N 507, s. 2
MM N 507, s. 3
MM N 517, s. 2
MM N 517, s. 3
MM N 518, s. 1
MM N 518, s. 3
MM N 518, s. 3
MM N 520, bl. 1r
MM N 521, s. 4
MM N 544, s. 2
MM N 574, s. 1
MM N 574, s. 2
MM N 574, s. 2
MM N 575, s. 2
MM N 575, s. 3
MM N 578, s. 1
MM N 578, s. 1
MM N 578, s. 2
MM N 578, s. 3
MM N 578, s. 3
MM N 578, s. 4
MM N 578, s. 4
MM N 578, s. 7
MM N 578, s. 9
MM N 578, s. 11
MM N 578, s. 11
MM N 578, s. 11
MM N 578, s. 11
MM N 578, s. 12
MM N 578, s. 13
MM N 580, s. 1
MM N 580, s. 4
MM N 583, s. 1
MM N 583, s. 1
MM N 583, s. 1
MM N 583, s. 1
MM N 583, s. 3
MM N 584, s. 2
MM N 584, s. 3
MM N 584, s. 4
MM N 584, s. 4
MM N 585, s. 1
MM N 586, s. 2
MM N 587, s. 1
MM N 587, s. 2
MM N 587, s. 3
MM N 587, s. 3
MM N 587, s. 3
MM N 587, s. 4
MM N 587, s. 4
MM N 587, bl. 3v
MM N 587, bl. 2v
MM N 587, bl. 4r
MM N 587, bl. 4v
MM N 587, bl. 4v
MM N 589, s. 2
MM N 589, s. 2
MM N 589, s. 3
MM N 591, s. 3
MM N 592, s. 1
MM N 593, s. 2
MM N 593, s. 2
MM N 596, bl. 1v
MM N 598, s. 4
MM N 598, s. 4
MM N 606, s. 1
MM N 606, s. 1
MM T 2704, s. 45
MM T 2761, bl. 24v
MM T 2761, bl. 42r
MM T 2771, bl. 30r
MM T 2771, bl. 30r
MM T 2771, bl. 30v
MM T 2771, bl. 30v
MM T 2771, bl. 31r
MM T 2771, bl. 35r
MM T 2771, bl. 36v
MM T 2771, bl. 37r
MM T 2771, bl. 49r
MM T 2771, bl. 49v
MM T 2893, bl. 35v
MM T 2893, bl. 35v
MM T 2893, bl. 35v
MM T 2893, bl. 46r
MM T 2770, bl. 13r
MM T 2770, bl. 14r
MM T 2770, bl. 14r
MM T 2770, bl. 15r
MM T 2770, bl. 15r
MM T 2770, bl. 15r
MM T 2770, bl. 15r
MM T 2770, bl. 16r
MM T 2770, bl. 16r
MM T 2770, bl. 16r
MM T 2770, bl. 20r
MM T 2770, bl. 20v
MM T 2770, bl. 20v
MM T 2770, bl. 23r
MM T 2770, bl. 23r
MM T 2770, bl. 26r
MM T 2770, bl. 30v
MM T 2770, bl. 32r
MM T 2770, bl. 33v
MM T 2770, bl. 33v
MM T 2770, bl. 34r
MM T 2770, bl. 34r
MM T 2770, bl. 34r
MM T 2770, bl. 36r
MM T 2770, bl. 36v
MM T 2770, bl. 38r
MM T 2770, bl. 38r
MM T 2770, bl. 44v
MM T 2770, bl. 53r
MM T 2770, bl. 54v