Munchmuseet, MM N 104

MM N 104, Munchmuseet. Datert 1890–1897. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 104, s. 1

    Han generte sig for de andre
Nei ikke den og han la den fra
sig –

    Han slænger fra sig – det som
fru Heiber Kommentar

    No Tænk han slænger fra
sig det som fru Heiberg Kommentar netop
har lagt om fru Heibergs Kommentar
hals – sa fru Bechman Kommentar

    Brandt Kommentar tog den og la
den ind til si{n}t kind og la

    Nu har han gjort det godt
igjen fru Heiberg Kommentar – han kys{er}ser
den –

    Man lo –
Man tog farvel ude i måneskinnet
De var alene tilbage –

    Adjø da sa han
Jeg følger dem et stykke

 

Munchmuseet N 104, s. 2

    De holdt

 

Munchmuseet N 104, s. 3

    De gik så sagte –
Ingen lyd hørtes uden de
{ … }Alt var så stort og tomt
alt i det hvidlige måneskinnet.
Alt var

    Landskabet lå så stort og
tomt i det hvidlige måneskinnet
Det De var alene med månen
og deres sky{k}gger
De var alene med sine skygger
uden at se noget
Så måtte hun gå hjem –
Hun skulde tilbage til det
store øde huset – Hun skulde
lægge sig der
Pigen har lagt
sig – og hun lægger sig alene
i den { … }brede dobbelseng –
Mon hun synes jeg er dum som
ikke ber om et kys tænkte { … }Brandt Kommentar

    Han sov ikke godt om natten
– han tænkte på ‹at› aldrig
kysset noen – tænk at ta {en}hende
dame om livet lægge sin mund
ti indtil hendes – Om han havde
kys bedt fru Heiberg Kommentar om et kys