Munchmuseet, MM N 113

MM N 113, Munchmuseet. Datert 1890. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 113, s. 1

    Har jeg solten – Nei fanen {h}mig
jeg { … }vil leve af vann det har jeg
gjort hele mi liv

{D}Jeg vil fanen ikke ligge hjemme og snyte
gam{ … }le kjærringer for { … }‹ører› og bukke  … 


    Det er ikke de hjerte i August
‹sin Jakob› –

    Nå harn akke{ … }dert me franskmannen
 …  og så fårn sin del han –

    Jeg sællern fanen ikke
Stor lurifas den August
Han vil bedra mig –


    Har jeg soltn –
Å mye for
3500 fr – Å fanen – ‹taber›  … 
jeg git mye mer –

    Sællern ikke –
Annulerer det hele – får { … }attest for
at jeg snakker i ørska –

    De skrev under
Skrev jeg under    neigu gjore jeg det

 

Munchmuseet N 113, s. 2

    Sen efter { … }Gustav da –

    Jeg kjøbten for 36000 ifjor – så
kosta jeg kobber og nye seil – mindst
{ … }for 15000 – eller something

    No No {n}No – sellern ikke
Munk Kommentar – { … }send efter Gustav
da –

    Dæveln til fyr han Gustav
stikker pengene i lommen –
Neigu om Du skal narre mig
‹når› jeg er i ørska –

    Ma
    Sætter Du dig der nå da
    Epingle (H … )
    Hva sier du
Je ne comprends pa

    Comprends pa pa comprends pas (‹hø … ›)
du får se å fløtte dig nå

    jeg ska op på golve – vil ikke vise
blanke

 

Munchmuseet N 113, s. 3

    ‹Om jeg kjennern Catein Ihlen hetern
han – – Gjort som han  …  sig og både
på sjøn og på landet – Han kom fra
Ihlen – f …   …   …  – karet sig op –
a …   …  fand … 
Men  …   …   …   …   …  på
skulen –  …  –  …   …   …   … 
kjennern  …   … fr …  tid har til
at bruge kjæften – og hjælp  …   … 
han finde  …   …   …   …  over
nakken med  …   …   …   … 
men ved  …   …  fik de – spurte
ikke på  …   …  gråting og  …   …  f … 
Kom d … 
 …   …   …   … 
I  …   …   …  først  …   … 
b …  modern og da han bragt til  … 
fram derfor er  …  som  …   … 
S …  rasede han i  … 
Fanen til sørøver varn – stjal de han kunde›
tog ga fra fisken og garne til fiskerne – Jævel varn

 

Munchmuseet N 113, s. 4

og ‹sønnen› – kaptain – ‹stivere› mand
til at kommandere på ‹man af vann›
fandtes ikke – hadde det efter faren

    { … }Steva – tværs over ‹bakken› – kona
til Steva – hu drak som  …   … 
og  …  – hun var den eneste
hu som døivet ham –

    Hende varn ræd –  …  gjore
Hun var så inderli rå at
hun mit på lyse dagen tok op
stakken og viste ham ‹blonge› sp … 
og  …  og var chikaneret
kunne han ikke bli

    Flink varn, { … }flink til at
stille og se i krogen at al var rekti
–  …  – dit var han ikke