Munchmuseet, MM N 133

MM N 133, Munchmuseet. Datert 1933–1943. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 133 bl. 1r

    Tyskland Vinteren 92–93      93–{ … }94
Paris –      2 år itræk 95–97
Vinter
på reiser i Europa { … }99–1901––1904–1905
Tyskland Vintrene 1902–1903–1904 med reiser og korte ophold i Paris
Hele sommerhalvåret 1905
Tyskland 1905–1909 Kliniken Reiser { … }og korte ophold i Paris
Kliniken i Kjøbenhavn 1908

    Min
    I min familie var mange malere og digtere –
Min oldemor på mødrene side var søster af Edvard
Storm
digt den første måldigter {s}han døde i
Kjøbenhavn –

    Maleren Kaptain Munch var Thaulows bedstefar
og fætter af min far –

    Diriks var min fætter – Ludv Ludvig Ravensberg
Præsterne i Våge og Lom – min oldefar pr Præsten
Munch min tipoldefar { … }Storm osså i Våge

    Der var Henn præsten Henning Munch der i 1600 års
tallet dekorerte syndefallet i Våge kirke var
vistnok vor familie – Jeg så dekorationen det var
intresant holdt i sort og hvidt –‹fru Förster Nietzsche›

    Min far P.A. Munchs bror var en afgjort
kunstnernatur der tiltrods for sin hidsighed og
ofte ofte strenghed var en elskeli mand der lå
på gulvet og legte med os og gjorde allehånde
sp{ … }ilopper – Han var uudtømmeli i sine eventyr-
fortællinger der moret ham ligeså meget som os
Hele sagaen kunde han udenad og hver nat aften
fortalte han os gutter af sagaen

    Det nervøst bevægeli var fra ham –
Bjølstadfamilien var roli men vi arvet brystsygdommen
af vor mor

 

Munchmuseet N 133 bl. 1v

    Min tante arbeidet meget med pensel og
dekorerte møbler og annet –

    Hun intresserte sig levende for hva jeg foretog
og for mine tegninger så det var vel meget
hennes skyld at min far bestemte sig for at
jeg skulde bli maler –

    Hun var en meget behersket natur der
var en god modvægt mot vor arv min fars
og vor arvede ner s nervøse sind

    For Jensen Hjells portræt fik jeg b en middag { … }til 2
kroner på {g}Grand da det blev færdi –

    Thaulow bød Jensen Hjell 200 kr. for det
Jensen Hjell der selv var formuende afslog at la mig
få sælge det enda sligt var en kolegial sædvane