Munchmuseet, MM N 141

MM N 141, Munchmuseet. Datert 1910–1916. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 141 bl. 1r

    December 4de
T{ … }rykning Nilsen 160 Kr
Halvorsen og Larsen {2}400 Kr
Olsen      439 Kr
    + 60
‹Skåle› til Gravurer 1{2}50
Farver Bjerke 180 kr
D …  500    1830
Halvorsen og Larsen { … }500 Kr
Reise Kristiania 400 Kr
2500 Kr