Munchmuseet, MM N 148

MM N 148, Munchmuseet. Datert 1933–1935. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 148 bl. 1r

    Thorvald Stang { … }søn
af Statsraad Stang Georg og
Georg Stangs bror var
i stridsårene fra 80 årene
Munchs bedste ven. Han
støttet ham efter med de små
ævner resourcer han havde
hva han kunde og kunde
mangen gang hjælpe ham
i mangt et knipetag –
Stang døde som overretssagfører
i Kristiandsand – fra e{t}n stor
vennekreds der sat ham
høit som e{n}t nobelt menneske
og trofast ven