Georg Stang

Hans Georg Jacob Stang (1858–1907)
Norsk offiser og politiker. Bror av Klemens og Thorvald Stang. Portrettert av Munch.

Relaterte personer

Les mer

Georg Stang er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 808.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 16.09.1907. Se s. 1
«For Aase og mig har Stangs død været et frygteligt slag. Så ædel og fin og virkelig stor mand som ham har jeg ikke kjendt. Og vi var blevet meget nære venner. Han tog del i alt vort som vi i hans. En trøst er det, at Norges ungdom idag gir ham den ære, han tilkommer. Efter begravelsen spiser fru Stang og børnene middag hos os. Hun er stortartet kjæk. Men tabet er for hende forferdeligt. Jeg ved, at også du holdt af Stang og sørger over hans meningsløst tidlige bortgang.»
Munchmuseet, MM K 839.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].[??].1899. Se s. 1
« Paa nedturen var vi indom og ranglet i Kristiansand noen timer med Stang som bad at hilse Dem meget, og opover reiste vi sammen med Lugné Poë og frue. De bad ogsaa begge at hilse Dem, vi fik noen programmer med til Dem. –»
Munchmuseet, MM K 840.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].01.1903. Se s. 2
«Men nu maa vel Sivert snart komme tilbage og da blir det vel lidt. En som ofte spør efter Dem er statsraad Stang. Det er en forferdelig hyg- gelig og elskværdig mand. Paa onsdag er han buden her i et mindre selskab og jeg vil da spørge ham om, hvordan det gaar med Houens legat. Har De hørt noget om det? – Fortæl om De har noget haab.      Jeg saa De søgte i aviserne. – –»
Munchmuseet, MM K 841.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].12.1902. Se s. 2
«Skriv naa lidt hyggelig, saa jeg glemmer det*, og jeg skal straks skrive og for- tælle lidt af hvert smaatteri. Tak for brevkortene. Nu er vel Stang reist forlænge siden. saa det ikke nytter at hilse ham.»
Munchmuseet, MM K 846.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].[??].1905. Se s. 1
« Harald for- tæller nu at han har skrevet til Dem idag – baade takket Dem for blomsterne som jeg var meget glad i og som endnu pryder min stue – og talt om vor reise til Oskarsborg paa lørdag. Stang var inde i byen for et par dage siden og han spurgte da meget ivrig efter naar Munch og vi kom nedover. Han trodde det vilde inter- essere Dem at se befæstningen ogsaa v. Saa blev da aftalen lørdag eller søndag hvis det passer»
Munchmuseet, MM K 4461.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.09.1907. Se s. 2
«Oberst G Stangs Død er bleven en ren Landesorg, – nu faaer han fuld Anerkjendelse. – Inger var i Kirken igaar og overvar Høitideligheden, de{t}\n/ var enestaaende. Ja Du læser vel norske Aviser i Warnemünde. – Inger siger at hun aldrig har overvære været tilstede ved noget saa rørende og storartet. – – Frigjørelsesværket blev hans Fortjeneste, – nu er det Ungdommen som skal opskage hans Gjerning, Gamle Berner holdt en rørende Tale da»
Munchmuseet, MM K 4465.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.02.1908. Se s. 3
«– Adv. Nørregaards har kjøbt et Hus ved Vinderen, der før have tilhørt G. Stang, de glæder sig dertil, \da/ de har ingen Omgang, og saa faaer de noget at stelle med, – sagde ‹dem›. –»
Munchmuseet, MM K 4515.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.[??].1905. Se s. 2
«at gjøre at den 7de Juli skulle staae ufordunklet; – men An- svaret havde de, – Krig havde det blevet, – havde Svensken lidt Neder lag, – saa havde de endnu mere villet hævde sin Ære, ved nye Angreb – Nu er der en Flok, som driver Agitation, – (desværre er Nørregaard iblandt) – men der er forresten saadanne som Schaffenberg, Gunnar Heiberg, Stang Adv Anneus Schøtt, Konow, Castberg, Eriksen (Præst). – igaar havt der været voldsomt i Arbeidersamfundet, – en Advokat blev kastet ud. – Havde der før været Ønske hos svert mange \for Republik/, – saa har denne Agitation ført mange tilbage, da»
Munchmuseet, MM K 5094.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.06.1910. Se s. 3
«Det maatte da være et tungt Slag for Oberst Stang at Fredrikssten blev nedlagt; – nu blier han mere og mere anerkjendt, saaledes gaar det. –»
Munchmuseet, MM K 5097.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 08.07.1912. Se s. 2
«Vi reiste om Fredrikshald tilbake besaa Fæstningen, der jo er over- maade interessant med sine hi- storiske Minder, – Georg Stangs Tavle fik vi da ogsaa seet.»
Munchmuseet, MM N 148.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1935. Se bl. 1r
«Thorvald Stang{ … }søn af Statsraad StangGeorg og Georg Stangs bror var i stridsårene fra 80 årene Munchs bedste ven. Han støttet ham eftermed de små ævner resourcer han havde hva han kunde og kunde mangen gang hjælpe ham i mangt et knipetag – Stang døde som overretssagfører i Kristiandsand – fra e{t}n stor vennekreds der sat ham høit som e{n}t nobelt menneske og trofast ven»
Munchmuseet, MM N 300.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Med hensyn til min krigstjeneste i 1905 – så skal jeg fortælle at jeg faltva var hos Georg Stang sammen med fNørregaard og frue på Kaholmen. Han spurte om hva jeg kunne yde. Jeg sa at da min v venstre hånd er ødelagt og jeg må beskytte den istedetfor at den kan beskytte mig så er vilde det jo være latterli at by mig frem som soldat – Vi va Han fandt det naturligvis umuligt osså men vi var enige om at jeg at man måtte ta sig til det der det som kunde gjøres hva jo h var alles pligt –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 32r
«Javel sa han og stillet sig op – Jeg tog sigte 6 meter afstand – Jeg vidste jeg vilde træffe – skød – cigaretten væk – – Men havde han bevæget Modig gjort af Karsten – Men af mig galskab – Jeg havde klemt til Dig sa NørregaardGeorg Stang sa – Det var godt gjort af begge – – Billedet blev færdi og udmærket Aften  … KarstenMøller og jeg i stuen min Pjolter på Pjolter som vanlig»
Munchmuseet, MM N 929.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 24.9.1907. Se bl. 1r
« Tak for Brevet! Det var leit med Stangs Død – han var ved Siden af alt andet sjelden vindende som Person –»
Munchmuseet, MM N 1750.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1934. Se bl. 1v
«Det som vedkommende Samlagsbestyreren fortalte jeg havde sagt var slig at jeg ikke vil gjentage det – Jeg sa det selvfølgeli løgnvarløgn og havde i Aasgaardstrand svart på slige frække påstande – Han begyndte så at vakle og da vi kom jeg fulgte ham ut endte det med enslags tilbagetagen af hva han havde sagt – Jeg har ligt manden godt så jeg vet ikke om dette er den rene dumhet – Jeg skal nærmere se på tingen    Han sa jeg var ikke  …  ganske frisk – Det var rigti da jeg efter Hauklands{ … }slag med sin kjæmpe{ … }næve og jernring fik jeg mer og mer farlige anfald til jeg tidli i April følte jeg måtte reise til fra Tyskland og måtte søge et sanatorium – Men jeg kom mig lidt i Aasgårdstrand da jeg kjæmpet mot alkohol og mod sygdommen – Men blot en gang mistet jeg beherskelsen    Det var i anledning en vis yndi dame vi kjenner – Jeg hun har ikke talt et uoverlagt ord – Det jeg svarte disse drukne skuespillere og j{u}yplinger der spurte mig var var sa til Georg Stang på Kaholmenog Et svar jeg kan være bekjendt  …  Jeg gjorde desuten Norge{ … }nytte ved at jeg skrev til mine venner der betragtet mig som gud og jeg fik jeg gjorde vist meget til stemningen i Tyskland»
Munchmuseet, MM N 1751.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1934. Se bl. 2r
«Det var blot en gang jeg gjorde noget uoverlagt – Det var dette med vor yndige bekjendte dame – Ellers vidste jeg hva jeg gjorde og husker alt – Selv i den dypeste drukkenskab kunde jeg ikke sagt det som vel oprindeli Karsten har lavet sammen – Dette stinkende { … }brygg smagte af Karstens kogekunst – Hva jeg sa til disse vrælende skuespillere og andre var det jeg sa til Georg Stang da jeg var oppe hos ham – Det kan jeg være mig fuldt bekjendt – Det tjener lite at la skuespiller fagter – Disse var lite gla i mig da jeg havde sagt at de var åndens kelnere der serverte varer{ … }ne Ja det var nok mange der gjerne vilde hævne sig og Karsten var ikke alene – Men hvor sjofel hævn»
Munchmuseet, MM N 1751.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1934. Se bl. 3r
« Du forstår vel det at det jeg erklærte til de der spurte mig om min tjenestegjøring som soldat var hva jeg erklærte Georg Stang hvor jeg sammen med Nørregaard og frue spiste middag på Kah{ … }olmen – Jeg kan være mig godt bekjendt hva jeg sa – At stille en positur syns jeg ikke jeg brydde mig om»
Munchmuseet, MM N 1757.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Ikke datert. Se bl. 1v
«Herren fra Aasgårdstrand men{ … }te jeg var dengang ikke mig selv – På en måte    Jeg k havde efter at være blevet slåt med Hauklands kjæmpenæve med jern ring i øiet året i forveien – begyndt at lide af anfald hvor jeg var fra mig selv    Det blev i begF begynnelsen af så alvorligt at jeg måtte reise og havde tænkt på at ta sanatorium i Norge – Jeg skrev osså til værten i Hamburg hvor jeg bodde at jeg pludseli var blit dårli (hva han jo selv så) og måtte søge sanatorium – – Men blot en gang tabte jeg beherskelsen i Aasgaardstrand    det var ligeoverfor en yndig kvinnelig bekjendt – Ellers kom jeg mig nokså godt og var klar over alt hva jeg sa Heller ikke Jeg kunde osså beherske mig noget med hensyn til alkohol – Hva jeg sa til vedko de slubberter og fulle skuespillere dernede der stadi spurte var hva jeg svarte Georg Stang da jeg besøgte ham på Kaholmen Der var osså Nørregaard og frue –»
Munchmuseet, MM N 1946.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 25.8.1905. Se s. 1
« Det er vigtige Dage i Norge nu og underlig må det være for de der nu skal raade for Sch Skjæbnen hjemme – det er forunderligt hvordan det går op og ned i denne Sag og ofte ser man ikke klart – for bare Træer – I alle Tilfælde er det jo godt at have Folk som Stang – Jeg»
Munchmuseet, MM N 2101.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 2v
«En skjøn dag dag havde jeg en dag på Kaholmen sammen med Nørregaard og frue som gjæst hos Georg Stang»
Munchmuseet, MM N 2101.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 2v
«Jeg har ik aldrig greiet at male folk i uniformer men jeg angrer på at jeg ikke dengang fik malt et godt bilede af Georg Stang»
Munchmuseet, MM N 2107.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har ofte tænkt på en dag i 1905 ute hos Georg Stangden gangNørregaard og frue var osså med – HanStang viste os sine kjæledægger kanonerne»
Munchmuseet, MM N 2107.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har ofte tænkt på en dag i 1905 ute hos Georg Stangden gangNørregaard og frue var osså med – HanStang viste os sine kjæledægger kanonerne»
Munchmuseet, MM N 2107.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Georg og Thorvald var enestående.»
Munchmuseet, MM N 2155.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg havdehar en god erindring fra å{ … }ret 1905 { … }Georg Stang inviterte mig til Kaholmen sammen med Nørregaard og frue – Vi gik omkring og  …  fæstningsværkene og Stang viste os alle hans kjælædegger kanonerne.»
Munchmuseet, MM N 2155.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg havdehar en god erindring fra å{ … }ret 1905 { … }Georg Stang inviterte mig til Kaholmen sammen med Nørregaard og frue – Vi gik omkring og  …  fæstningsværkene og Stang viste os alle hans kjælædegger kanonerne.»
Munchmuseet, MM N 2169.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karl Wefring. Ikke datert. Se s. 1
«Kaptein Georg –»
Munchmuseet, MM N 3528.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Forsvarsminister Stang»
Munchmuseet, MM T 2705.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935. Se bl. 177v
«Der traf jeg Torvald Stang Jeg skal til Kaholmen – sammen sa han Det er hyggeligt at ha min bror Georg Stang der –»