Munchmuseet, MM N 191

MM N 191, Munchmuseet. Datert 15.3.1920. Brevutkast til Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 191 bl. 1r

    Jeg måtte skulde syg og
nervøs udføre det svære arbeide
for stak bare for 1500 kr
– Dertil havde jeg forpligtet
mig til at skaffe en mand
fra Norge til hjælp – Jeg kunde
ikke forøvrig ikke gjort det uten den
hjælp – Til denne hjælp havde jeg
300 kr – Den eneste jeg kjendte i
Norge der kunde det og kunde
gjøre det for denne lille sum var
Ludvig – Og han kom ned
og hjalp mig godt –
Dette skjønte jeg jo
Da begynte det ene brev
efter det annet fra Dig og Inger
i løbet af de 3 år i Tyskland

    Det var ubehagelig for mig da jeg
vidste det var umulig for mig
at arbeide skulde jeg osså begynne at
gjøre jer rede for hva jeg foretok m{ … }

 

Munchmuseet N 191 bl. 1v


[Red.:
    Den blå teksten er ikke skrevet med Munchs hånd. ]    { … }Men da jeg så kom hjem
kritisk syg – og  …  ro var den eneste
redning fortsatte brevene.

    Jeg fik ikke sove på grund af
disse – og måtte så telefonere alvorli til Inger

    Dette va taalte hun ikke
og svarte med heftig