Munchmuseet, MM N 225

MM N 225, Munchmuseet. Datert 1935–1940. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 225 bl. 1r

med Vigelands første fontæne –
– I 1905 eller 6 skrev jeg
under på en opfordring til hjælp
til at Vigelands fontæne blev bestilt
– Det var som at underskrive
min egen dødsdom –

    Den eneste ære der blev gjort min
fris var da Du og Høst hjalp
til at dele splitte den idet en del blev
kjøbt af galleriet og Schou    ⅓ del
gjennem Høst til Bergen og så ⅓ beholdt
jeg –

    Når jeg nu forgjæves har prøvet
at få utført frisen  …  og prøver på
at få plads til de stakkels rester –
({ … }Livsfrisen ligner indhold og skjæbne
«Når de døde vågner Kommentar»  …  Billedhuggerens værk)