Munchmuseet, MM N 231

MM N 231, Munchmuseet. Datert 1911. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 231, s. 1

    Det glædet mig dobbelt fordi nyli en ung mand
har udspent en  …  hvis billedenes  …  ble
 … 

indgivet et værk hvor den fæle
gule silke anbefales –

    – {S}Han fant salen g pen når
undtages taget der trykker og virker
så altfor småpirket – Klasisismen har
jo større linier – Har ialfald

    Forat mine billeder skulde virke
måtte taget hvælve sig opover
så blev lyset vakrere –

    Men skygges billederne halvt af
{ … }taget – og et frygtelig urolig lys
kommer gjennem det opstykkede glas-
tag

    De gulne De skidne gulgrønne
blade { … }fandt han frygteli – og bidrog
til at salen så ud som en
badeanstalt – De gule bænke

    Sort og hvidt kunst

 

Munchmuseet N 231, s. 2

Alt dette fandt han måtte forandres
fandt han heller ikke pene –
– De sk s

     …  virker disse små lidet
storstilede hvide busker – de
ser ud som kommet fra
Dopheide –

    Så fandt han det meningsløst
at salen blot åbnedes i
ved konserter og festligheder

    – Ved konserter og elektrisk lys
kunde billederne på langt
nær virke – alt var for ‹vanli› –

    – Op med dørene for folket
sa han

    Ialfald 2 timer dagli –
eller 2 gange om ugen
Dr Wartmann som selv er beundrer

 

Munchmuseet N 231, s. 3

af fransk kunst og har studeret 6
år ved  …  i Paris – så han
hav følte som en mission at
arbeide for germansk kunst og
en tilslutning af germanske lands
kunstnere

    Jeg som selv har lært meget
af fransk kunst – og så havt
beundren Frankrike den – føler osså
at nu er tiden inde for dette
nu ‹lisså› meget af fransk
beundren går over til snobisme –
– hvilket jo fransk til alle
tider har hændt – og misklædt
germanerne når deres begeistring
er på kogepunktet

    For et skal vi huske    som
England har Shakespeare
har den germanske stammen
i Rembrandt et fyrtaarn der stråler
over alt – osså høit over den franske kunst