Munchmuseet, MM N 266

MM N 266, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert person.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 266, s. 1

    P S
    Jeg sender Dig dette
Brev på Betingelse
af at Du kopierer det
og sender mig det –
Jeg havde villet selv
gjøre det men da
havde det vel blivet
i min Lomme – jeg
skal ‹eneste› dennegang
si at Bødtker fik
mig i Baghold ved

Altså alt jeg i denne Convoulut har skrevet
må Du sende mig Copi af

 

Munchmuseet N 266, s. 2

den nedrigste Bryderi
af et Æres- eller Venne-
ord da jeg lagde af
Medlidenhed med
Pigen mi{n}t Liv i
hans Hånd og holdt
mit Ord til ham –
Jeg fortalte ham at
hvad jeg i de forløbne
3 år havde lid og
hvordan Pigen havde
danset Cancan ved
mit Sygeleie og

Der kommer mer når Copier er sendt mig

 

Munchmuseet N 266, s. 3

og hvordan hun havde
skamskjændet mig
og udgivet de nedrigste
Løgne om mig til mine
Venner – At hun
sku nu skulde komme
til mig vidnede om
hvad jeg havde lid –
og hvad hun havde
forbrudt i de {2}3 År
jeg uden Søvn pintes
‹til døde› af hende –
Frækt gjør Bødtker
ikke dette men stikker
Pengene i Lommen

 

Munchmuseet N 266, s. 4

istedetfor en forstående og forstående
Kvinde sender mig en hævnlysten
fræk Kvinde med "store Krav"
og diverse Elskere (nuværende Mand)
– { … }Slig Kjæltring skal indtage
Direktørplads ved Nationaltheateret
– Skal hele hele Koblerhuset
blive { … }engageret der

    
    – Din E M