Munchmuseet, MM N 267

MM N 267, Munchmuseet. Datert 1935–1940. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 267 bl. 1r

    Det er da temmeli mærkeli
at man k uten den ringeste
grund på en slig herlig { … }sommer
som 1905 skulde forfølges og chikaneres
på den værste måte

    Og ennu får jeg høre en hårreisende
beskyldning ‹i› en af byens mest
fremtrædende mænd – uten den
ringeste grund og som han
måtte bite i sig igjen ved
utgangsdøren –

    Men slig huserte de elskelige
mennesker fra h århundredes
begynnelse til 1905 da det endte
med ‹klink›. Mens tyskerne
af alle kræfter prøvet at hjælpe
mig – Ja det var en Maffia
Hvad bistod denne uhyggelige
borg, som la m knuste mig
og 3 stakkels kvinner

 

Munchmuseet N 267 bl. 1v

    Her forlystet  …  den skidne maffia
sig med at fare på med kniv
true med vinflasker    chikanere
og { … }frækheder stadi væk

    Det var en De vidste var syg
og som havde blot en brugbar
hånd idet den an venstres 2 fingre
var knuste og ikke kunde bøies.

    I København mødte Maffian
op da jeg kom fra Lubeck med
mine billeder – Alerede morgen
den samme formiddag efter vår
 …  ‹overreise› blev jeg slåt med
jernring i øiet så blodet flød og
næsebenet knustes – En ukjendt mand
Haukland var sammen med
Maffian bestående af Hamsun, Thomas
Krag
og Hjalmar Christensen
1902 var Maffian først rigti
i arbeide med udbredelse af løgne
1903 blev jeg af Maffian overfaldt i Studenterlunden