Munchmuseet, MM N 274

MM N 274, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 274 bl. 1r

    Jeg har fået tilsendt en liden notids
i Morgenbladet i anledning et
interview i Kjøbenhavn – Jeg har
Dagbladet  …  anmodet Jappe
Nilssen
om at  …  en sætte inn i
Dagbladet en liten redegjø{ … }relse og
hvor af de som jeg ber Dem
indtage i bladet Deres blad –

    – De vil heraf se at interv
‹den del›
interviewet ved et har
fåt en feilagti karakter – ved endel
tilsætninger og  …  i mine
placeringe af spredte yd spøkefulde
ytringer – Hvis De havde læst
interviewet vil De se at
det i virkeligheden er en  … 
af mit hjemland for de store
bestillinger det ydet mig og { … }andre
norske  …  malere i dekorativ kunst

    – Dette vilde være ønskeli at oplyse
herom i forbindelse med min
udtalelse i Dagbladet

    Når Aftenposten gjengiver med udhævet
tryk en vrøvlet ytring der får stå for
interviewerens regning og ikke gjengiver
mi …   …   …  det af mig ‹antydede parti›
om den norske bestilling vidner det om

at jeg ikke bare maler af  …  i  … 
idet jeg undrer mig over at sligt ikke  …  i  … 

 

Munchmuseet N 274 bl. 1v