Munchmuseet, MM N 332

MM N 332, Munchmuseet. Datert 1927–1933. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 332 bl. 1r

    Jeg kom i 1905 i april tror jeg hjem
fra utlannet Tyskland syg efter hele
vinteren hadde lidt af anfald af halucina-
tioner og små lammelser – Jeg forstår nu
det var efter Hauklands overfald i
Kjøbenhavn – Denne mig komplet ube-
kjendte herre slog til mig flere
gange uten ringeste foranledning
med en svær jernring på høire
hånds midtfinger – Denne almen kjendte
slaaskjæmpe kunde umuli ha gjort
det uten tilskyndelse af mine kjære
landsmænd Hamsun Thomas Krag
og Christensen der alle havde horn
i siden til mig.

    Jeg selv kom fra Lübeck { … }og
havde den hele nat ligget søvnløs
se› førende mine skatte med alle
mine billeder der nu hænger i
vore Europas galerier – Jeg reiste
forbi de samme øier som Olaf
Trygvason
så da han reiste hjem
forat forådes af norske og danske
Træt som jeg var den tidlige morgen
da jeg skulde klarere og mine billeder
på toldboden og bringe mine billeder
op til den frie udstilling – tænker jeg
vist ikke på kvalme og havde ‹liden›